Բաց դաս աշխարհագրությունից

Ապրիլի 10-ին 10-րդ դասարանում (ուսուցչուհի՝ Մ. Պողոսյան) կազմակերպվել էր բաց դաս՝ <<Աշխարհագրական թաղանթ>> թեմայով: Դասի նպատակն էր՝  խորապես ծանոթացնել աշակերտներին աշխարհագրական թաղանթի առանձնահատկություններին, միջառարկայական կապի միջոցով խորացնել աշակերտների գիտելիքները: