Ինտելեկտուալ մրցույթ

Ապրիլի 19 — ին ֆիզիկայի ուսուցչուհի Ա. Պետրոսյանը կազմակերպել էր ինտելեկտուալ մրցույթ՝ ՛՛Ֆիզիկան թագավորն է բոլոր գիտությունների՛՛ : Մասնակցում էին 7 — 12 — րդ դասարանների աշակերտները: Նպատակն էր՝ գիտակցել ֆիզիկայի դերն ու նշանակությունը առօրյա կյանքում և մարդկության զարգացման ու տեխնիկայի առաջընթացի գործում, սովորել բացատրել ֆիզիկական երևույթները և կիրառել կյանքում: