Դպրոցի կառավարման խորհուրդ

  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

«Շաղաթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կոլեգիալ կառավարման մարմնի

            Խորհրդի նախագահ՝

1. Թորոսյան Լալա — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ

Անդամներ՝

2.    Եփրեմյան Նաիրա — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ

3.   Հովակիմյան Արմինե — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

4.   Սայադյան Լուսինե — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

5.   Հովհաննիսյան Մելանյա — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

6.  Ենգիբարյան Լևոն — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

7.  Ավագիմյան Մարինե —  ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ  (ՏԻՄ)

8.  Օհանյան Արամ — ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ