Սուրբ Զատիկ

Քրիստոս հարեաւ ի մեռելոց,   Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի:                                                                                                                                               Ապրիլի 4-ին  երրորդ դասարանի դասվար Մ. Հովհաննիսյանի դասվարական դասարանում նշվում էր Քրիստոսի հարությունը՝ <<Սուրբ զատիկը>>: Երեխաները ներկայացրեցին տոնի իմաստը, այն է՝ բարու և լույսի հաղթանակը չարի ու խավարի դեմ, ձու ներկելու խորհուրդը:  Այնուհետև տոնական սեղանի շուրջ նշեցին <<Սուրբ զատիկը>>: