Շաղաթի միջնակարգ դպրոց

Archive for the 'Չդասակարգված' Category

2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

posted by shaghat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն-ում

Դպրոցի 2018 թվականի բյուջեի նախագիծ

posted by shaghat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Դպրոցի 2018 թվականի բյուջեի նախագիծ-ում

Տարեկան ծախսերի և նախահաշվի նախագիծ

posted by shaghat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տարեկան ծախսերի և նախահաշվի նախագիծ-ում

Երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

posted by shaghat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն-ում

Հաստիքացուցակ 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

posted by shaghat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաստիքացուցակ 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակ-ում

Երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

posted by shaghat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն-ում

Առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություն

posted by shaghat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն-ում

Նախահաշիվ

posted by shaghat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ-ում

Հաստիքացուցակ 2-րդ կիսամյակ

posted by shaghat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաստիքացուցակ 2-րդ կիսամյակ-ում

Տարեկան հաշվետվություն

posted by shaghat in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տարեկան հաշվետվություն-ում