Բաց դաս—ԱՆԱՂԱՐՏ ՊԱՀԵՆՔ ՄԱՅՐԵՆԻՆ

Փետրվարի 22-ին՝ Մայրենիի միջազգային օրվան նվիրված, 5-րդ դասարանում կազմակերպվեց բաց դաս՝ ՚՚ԱՆԱՂԱՐՏ ՊԱՀԵՆՔ ՄԱՅՐԵՆԻՆ՚՚ /ուսուցիչ Ռ. Պողոսյան/:

Դասի նպատակն էր՝ երեխաների մեջ սերմանել աշխատասիրություն, սեր մայրենի լեզվի նկատմամբ, մայրենի լեզուն օտարաբանություններից մաքուր պահելու ձգտում: