Բաց դաս—ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԱՌԱԿՆԵՐ ԵՎ ԽՐԱՏՆԵՐ

2021թ. մայիսի 21-ին  5-րդ դասարանում անցկացվեց բաց դաս ՛՛Հայոց եկեղեցու պատմություն՛՛ առարկայից՝ <<ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԱՌԱԿՆԵՐ ԵՎ ԽՐԱՏՆԵՐ>> /ուսուցիչ՝ Ս. Առաքելյան/:
Դասի նպատակն էր՝ առակների միջոցով ցույց տալ ազնիվ, բարի մարդու կերպարը և ուսուցանելով սերմանել սեր, հոգատարություն, նվիրվածություն բոլորի նկատմամբ: