Բաց դաս—ԲԻԶՆԵՍ ԾՐԱԳԻՐ

2021թ. ապրիլի 1-ին ՙՙՏնտեսագիտություն՚՚ առարկայից բաց դաս էր կազմակերպվել 11-րդ դասարանում՝ <<ԲԻԶՆԵՍ ԾՐԱԳԻՐ>> /ուսուցիչ Լ. Թորոսյան/:

Աշակերտները 2 խմբերով ներկայացրել էին իրենց բիզնես ծրագրերը, դրանց իրագործման ընթացքը, արդյունքները, ծրագրի դրական և բացասական կողմերը:
1-ին խումբ ՝ <<Մաքուր բնություն>>

2-րդ խումբ՝ <<Ժամանակակից արև>>

Դասի նպատակն էր՝ խրախուսել աշակերտների ինքնուրույն աշխատելու կարողությունը, ծանոթացնել ժամանակակից շուկային, կատարել շուկայի հետազոտություն, մշակել բիզնես ծրագիր, կարողանալ տեսական նյութը կիրառել գործնականում, օգտագործել նոր տեխնոլոգիաներ: