Դպրոցի անձնագիրը

  1. ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շաղաթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ -ը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2002 թ. հուլիսի 25-ի №1392 – Ն որոշման հիման վրա՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Շաղաթի միջնակարգ դպրոց պետական հիմնարկի (հաշվառման թիվ 88.0008 վկայական՝ №Բ000332) վերակազմավորման ձևով, վերակազմակերպման արդյունքում և փոխանցման ակտի համաձայն հանդիսանում է նրա իրավահաջորդը:
  2. Դպրոցի գտնվելու վայրն է 3514 (փոստային դասիչ),

ՀՀ Սյունիքի մարզ  հ. Սիսիան բն. Շաղատ փ.8, շ 17:

Դպրոցի անվանումն է՝

հայերեն ՝ «Շաղաթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

ռուսերեն՝  «Шагатская средняя школа» ГНО

անգլերեն՝  « Shaghat seqondari School» SNPO