Էթանոլի դատավարությունը

Փետրվարի 21-ին քիմիայի ուսուցչուհի Մ. Խաչատրյանը 11-րդ դասարանում կազմակերպել էր բաց դաս-դերային խաղ ՛՛Էթանոլի դատավարությունը՛՛:

Դասի նպատակը՝ 1. քիմիա առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության ավելացում

2. Դերային խաղի միջոցով օգնել ընկալել իրական քիմիական գործընթացները: