Հակոբ Պարոնյան ՛՛Մեծապատիվ մուրացկաններ՛՛

2018 թ. մարտի 17-ին ՀՀ սփյուռքի նախարարության <<Մեր մեծերը>> ծրագրի շրջանակներում դպրոցի 10-րդ դասարանում (ուսուցչուհի՝ Մ. Մուսաթյան) կազմակերպվել էր միջոցառում՝ Հակոբ Պարոնյան <<Մեծապատիվ մուրացկաններ>>: Աշակերտները ներկայացրին մեծ երգիծաբանի կյանքն ու գործունեությունը: Այնուհետև հանդես եկան դերային խաղով: Բեմադրվեց  <<Մեծապատիվ մուրացկաններ>> երգիծավեպը: Նպատակն էր՝ ճանաչել և գնահատել մեր մեծերին, համեմատական վերլուծության միջոցով զուգահեռներ տանել 19-րդ դարավերջի և մեր օրերի միջև, գնահատել մտավորականության աշխատանքը, առանձնացնել երգիծականը …