Մեր հայրենիքը

Ապրիլի 6-ին 5-րդ դասարանում ացկացվեց դաս — միջոցառում <<Հասարակագիտություն>> առարկայից: Միջոցառումը կրում էր  <<Մեր հայրենիքը>> վերնագիրը: Միջոցառումը նվիրված էր Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին: Միջոցառման նպատակն էր՝ մատղաշ սերնդին դաստիարակել հայրենասիրական ոգով: