Փորձարարական դաս—ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՈՒՄ

Նոյեմբերի 8-ին Շաղաթի միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանում անցկացվեց փորձարարական դաս ՛՛Հայոց եկեղեցու պատմություն՛՛ առարկայից՝ <<Հայաստանն Աստվածաշնչում>> թեմայով: /ուսուցիչ՝ Ս. Առաքելյան/

Դասի նպատակն էր՝ ՏՀՏ-ի միջոցով երեխաներին սովորեցնել դասը, ամրապնդել գիտելիքները թեմայի շուրջ: