Առաջին դասարանի աշակերտների ընդունելության ժամանակացույց

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. –ի հուլիսի 1-ից կատարվում է 2015 թվականին ծնված երեխաների ընդունելություն 2021-2022 ուստարվա առաջին դասարանում:

Ընդունելության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել.

2) երեխայի հանրային ծառայության համարանիշի կամ դրանից օրենքով սահմանված կարգով հրաժարված լինելու մասին տեղեկանքի պատճենը,

3) 2 լուսանկար՝ 3×4 չափսի։

Փաստաթղթերն ընդունվում են հուլիսի 1-ից օգոստոսի
31 -ը ՝ ժամը 9.30-ից 14.30-ը: