Մասնագիտական կողմնորոշում 2018

2018թ. դեկտեմբերի 12-ին, 13-ին և 14-ին Շաղաթի միջնակարգ դպրոցում դասընթացավար Ա.Պետրոսյանը անցկացրեց սեմինար պարապմունք <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> թեմայով: Կատարվեցին խմբային աշխատանքներ, քննարկումներ: Դասընթացի նպատակներն  էին՝ ՀՀ-ու գործող ուսումնական հաստատությունների ներկայացում, անձի ճիշտ ինքնագնահատում, սովորողների մասնագիտական ճիշտ ընտրության հարցում աջակցւմ:

xmbayin11 (1) xmbayin9 xmbayin10(2)