Մեկ ազգի պահողը, իրար միացնողը լեզուն ա ու հավատը

Փետրվարի 21-ին ՛՛Մայրենիի միջազգային տոն՛՛ -ին նվիրված բաց դաս  էր կազմակերպվել 10-րդ դասարանում՝ ՛՛Մեկ ազգի պահողը, իրար միացնողը լեզուն ա ու հավատը՛՛/Խ. Աբովյան/:    /Ուսուցիչ՝ Ա. Վարդանյան/

Դասի նպատակն էր՝ Խ. Աբովյանի խոսքի և գործի օրինակով երեխաների մեջ արմատավորել հայրենասիրություն և մայրենին անաղարտ պահելու ձգտում: