Դպրոցի կառավարման խորհուրդ

  ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

«Շաղաթի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կոլեգիալ կառավարման մարմնի

            Խորհրդի նախագահ՝

1. Թորոսյան Լալա — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ

Անդամներ՝

2.    Խաչատրյան Եղիշե — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ

3.   Դանղյան Կարինե — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

4.  Մովսիսյան Շուշան — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

5.   Սարգսյան Կամո — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

6.  Գևորգյան Սուրեն — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ

7.  Խաչատրյան Տիգրան —  ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ  (ՏԻՄ)

8.  Օհանյան Արամ — ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ