Սպորտլանդիա /ներդպրոցական փուլ/

Փետրվարի 21-ին անցկացվեց Սպորտլանդիայի ներդպրոցական փուլը 2 — րդ և 3 — րդ դասարանների միջև: /Ուսուցիչ՝ Ա. Բաբայան/

Դասի նպատակն էր՝1. Անհատի բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացում, դպրոցահասակ երեխաների առողջության ամրապնդում, ֆիզկուլտուրայի և սպորտի դերի բարձրացում:

2.Դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում տարբեր մարզաձևերով մարզվելու կողմնորոշման պայմանների ընձեռում: