Սպորտլանդիա

Փետրվարի 26-ին անցկացվեց ,,Սպորտլանդիա՛՛ մարզական մրցույթի ներդպրոցական փուլը՝ 4-րդ և 5-րդ դասարանների միջև: Հաղթեց 5-րդ դասարանը և անցավ եզրափակիչ փուլ:

Մարտի 1-ին անցկացվեց ՛՛Սպորտլանդիա՛՛ — յի ներդպրոցական փուլի եզրափակիչ խաղը՝ 5-րդ և 7-րդ դասարանների միջև: Հաղթող ճանաչվեց 7-րդ դասարանի թիմը: