ՏՀՏ-ների կիրառությամբ դաս—-Времена года

Նոյեմբերի 24-ին Շաղաթի միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանում անցկացվեց ՏՀՏ-ների կիրառությամբ դաս ՛՛Ռուսաց լեզու՛՛ առարկայից՝ <<Времена года>> թեմայով: /ուսուցիչ՝ Փ. Մելիքյան/

Դասի նպատակն էր՝ ՏՀՏ-ի միջոցով երեխաներին սովորեցնել դասը, ամրապնդել գիտելիքները թեմայի շուրջ: