Փորձարարական դաս—-ՍՏԵՓԱՆ ԶՈՐՅԱՆ

Նոյեմբերի 9-ին Շաղաթի միջնակարգ դպրոցի 6-րդ դասարանում անցկացվեց փորձարարական դաս ՛՛Գրականություն՛՛ առարկայից՝ ՛՛Ստեփան Զորյան ՛՛<<Պապն  ու թոռը>> թեմայով: /ուսուցիչ՝ Ռ. Պողոսյան/

Դասի նպատակն էր՝ ՏՀՏ-ի միջոցով երեխաներին սովորեցնել դասը, ամրապնդել գիտելիքները թեմայի շուրջ: