Փորձարարական դաս——ԸՆՏԱՆԻՔ

Նոյեմբերի 10-ին Շաղաթի միջնակարգ դպրոցի 8-րդ դասարանում անցկացվեց փորձարարական դաս ՛՛Հասարակագիտություն՛՛ առարկայից՝ <<Ընտանիք>> թեմայով: /ուսուցիչ՝ Ս. Առաքելյան/

Դասի նպատակն էր՝ ՏՀՏ-ի միջոցով երեխաներին սովորեցնել դասը, ամրապնդել գիտելիքները թեմայի շուրջ: